Hírek

2020. június 15. 

A NAH a 2020. február 28-án indított felügyeleti vizsgálati eljárásának értékelési szakaszát befejezte, megállapította, hogy a VIA-S kérelme érdemi elbírálásra alkalmas. Az értesítést 2020. június 15-én megküldte cégünknek.

2020. június 3.

Rendkívüli felhívás jelent meg aszfalt- és talajvizsgálatok területén, amely a Letölthető dokumentumok alatt található.

Jelentkezési határidő: 2020. június 26.

2020. február 14.

A vizsgálati eredményeket tartalmazó eredménybekérő táblázat, valamint a vizsgálati jegyzőkönyvek beérkezési határidejét egységesen 2020. február 29-re módosítjuk.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a módosított határidő lejártát követően beérkezett eredmények esetén a szerződés ezen pontja lép életbe:

„Amennyiben a vizsgálati eredmények és a jegyzőkönyvek 2020. február 20-áig nem érkeznek be, a laboratórium kimarad az értékelésből és csak a 2020. júniusában sorra kerülő pótértékelésben (15% felár ellenében) vehet részt.”

Tehát a 2020. február 29. után beérkezett eredmények a 2020. júniusában sorra kerülő pótértékelésben (15% felár ellenében) vesznek részt.

Ez alól kivételt képeznek a következő vizsgálatok:

  1. Duzzadási/alakváltozási vizsgálat ödométerrel (MSZ EN ISO 17892-5:2017)
  2. Triaxiális vizsgálatok (MSZE CEN ISO/TS 17892-8:2010 (visszavont szabvány)

MSZ EN ISO 17892-8:2018;

MSZE CEN ISO/TS 17892-9:2010 (visszavont szabvány;

MSZ EN ISO/TS 17892-9:2018)

  1. Közvetlen nyíróvizsgálat (MSZ CEN ISO/TS 17892-10:2010 (visszavont);

MSZ EN ISO 17892-10:2019)

  1. Vízáteresztő képesség (MSZE CEN ISO/TS 17892-11:2010 4.2.; 4.3.; 4.4. szakasz)
  2. Fáradás vizsgálat (MSZ EN 12697-24:2013 (visszavont);

MSZ EN 12697-24:2018)

Az előzőekben felsorolt vizsgálatok eredményeire vonatkozó beadási határidő: 2020. április 15.

(Így a Jártassági Iroda feldolgozási határideje ezekre a vizsgálati eredményekre pedig: 2020. április 29-re módosul, a jelentés kiadásának határideje változatlanul 2020. április 30.)

2019. október 4.

A VIA-S Kft. Jártassági Irodát 2019. október 3-án a Nemzeti Akkreditáló Hatóság  az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szabványra akkreditálta az alábbi területekre:

1. kőanyag, talaj, cement, betonacél, bitumen, bitumenemulzió, kőliszt, útszórósó, aszfalt szilárd beton, habarcs laboratóriumi vizsgálatai,

2. út- és térburkolat, beton szerkezet, bevonat, földmű, stabilizáció, alapréteg, friss beton helyszíni vizsgálatai

A részletező okirat megtekinthető a NAH honlapján, vagy innen leölthető.

2019. augusztus 26.

A 2019-2020. évre meghirdetett talaj jártassági vizsgálatok listája az alábbi vizsgálatokkal egészült ki:

Vizsgálat megnevezése Vizsgálati szabvány, előírás
Szemcsesűrűség MSZ EN ISO 17892-3:2016
Zsugorodási határ MSZ 14043-4:1980
Egyirányú nyomószilárdság MSZE CEN ISO/TS 17892-7:2010
(visszavont szabvány)