Kőzet

Alapanyagok – Kőzet

Mérendő tulajdonság(ok) vagy jellemző(k) vagy adott esetben a mérendő anyag(ok) és a vonatkozó szabványok, előírások

 • Szemeloszlás – MSZ EN 933-1:2012  Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat vagy/és MSZ EN 12620:2002+A1:2008Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz
 • Szemeloszlás hidrometrálással – MSZ EN ISO 17892-4:2017 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 4. rész: A szemeloszlás meghatározása
 • Finomszem tartalom meghatározás ülepítéssel – MSZ 18288-2:1984 Agyagiszap tartalom Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata. Szemmegoszlás vizsgálata ülepítéssel
 • Finomszem tartalom meghatározás Metilénkékmódszer – MSZ EN 933-9:2009+A1:2013 Metilénkék módszer Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A finomszem-tartalom meghatározása.
 • Szemalak tényező – MSZ EN 933-4:2008 Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 4. rész: A szemalak meghatározása. Szemalaktényező
 • Szemalak Lemezességi szám – MSZ EN 933-3:2012 Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: A szemalak meghatározása. Lemezességi szám
 • Los Angeles vizsgálat aprózódással szembeni ellenállás -MSZ EN 1097-2:2010 Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása
 • Hőlökésállóság (Los Angeles vizsgálatra történő jelentkezéssel együtt) – MSZ EN 1367-5:2012 Kőanyaghalmazok termikus és időjárási tulajdonságainak vizsgálati módszerei. 5. rész: A hőlökésállóság meghatározása
 • Kopásállóság (Mikro-Deval vizsgálat) – MSZ EN 1097-1:2012 Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A kopásállóság vizsgálata (mikro-Deval)
 • Magnézium Szulfátos kristályosítás – MSZ EN 1367-2:2010 Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időjárás-állóságának vizsgálati módszerei. 2. rész: Magnézium-szulfátos eljárás
 • Kőanyaghalmazok csiszolódási (PSV) értékének – MSZ EN 1097-8:2009 Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A csiszolódási érték meghatározása
 • Halmazsűrűség és hézagtérfogat – MSZ EN 1097-3:2000 Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: A halmazsűrűség és a hézagtérfogat meghatározása
 • Víztartalom szárítószekrényben való szárítással MSZ EN 1097-5:2008 Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: A víztartalom meghatározása szárítószekrényben való szárítással
 • Testsűrűség és vízfelvétel – MSZ EN 1097-6:2013  Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: A testsűrűség és a vízfelvétel meghatározása
 • Fagyállóság – MSZ EN 1367-1:2007 Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálata. 1. rész: A fagyállóság meghatározása
 • Száradási zsugorodás – MSZ EN 1367-4:2008 Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálata. 4. rész: A száradási zsugorodás meghatározása
 • Kőanyaghalmazok kémiai vizsgálata – MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 Kőanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: Kémiai elemzés
  • Kloridtartalom: 7. fejezet (referencia módszer)
  • Vízoldható szulfáttartalom:10. fejezet
  • Összes kéntartalom 11. fejezet
  • Savoldható szulfáttartalom:12. fejezet