Bitumen

Alapanyagok – Bitumen

Mérendő tulajdonság(ok) vagy jellemző(k) vagy adott esetben a mérendő anyag(ok), és a  vonatkozó szabvány, előírás

 • Penetráció MSZ EN 1426:2016 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A tűpenetráció meghatározása
 • Lágyuláspont – MSZ EN 1427:2016 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A lágyuláspont meghatározása. Gyűrűs-golyós módsze
 • Fraas töréspont – MSZ EN 12593:2016 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A töréspont meghatározása Fraass szerint
 • A hő és a levegő hatására bekövetkező keményedéssel szembeni ellenálló képesség (RTFOT módszer) – MSZ EN 12607-1:2015 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A hő és a levegő hatására bekövetkező keményedéssel szembeni ellenálló képesség meghatározása. 1. rész: RTFOT-módszer
 • Kohéziós energia erő-duktilitás módszerrel MSZ EN 13589:2018 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A modifikált bitumen nyúlási tulajdonságainak meghatározása erő–duktilitás módszerrel, MSZ EN 13703:2004 (visszavont szabvány) Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A deformációs energia meghatározása
 • Modifikált bitumen rugalmas visszaalakulása– MSZ EN 13398:2018 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A modifikált bitumen rugalmas visszaalakulásának meghatározása
 • Modifikált bitumen tárolási stabilitása – MSZ EN 13399:2018 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A modifikált bitumen tárolási stabilitásának meghatározása
 • Bitumen sűrűség – kapillárisdugós piknométeres módszer – MSZ EN 15326:2007+A1:2009 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A sűrűség és a relatív sűrűség meghatározása. Kapillárisdugós piknométeres módszer
 • Komplex nyírási modulus és fázisszög – MSZ EN 14770:2012 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A komplex nyírási modulus és a fázisszög meghatározása. Dinamikus nyíróreométer (DSR)
 • Lobbanáspont Cleveland szerintMSZ EN ISO 2592:2018 Ásványolaj- és rokon termékek. A lobbanás- és a gyulladáspont meghatározása. Cleveland szerinti nyitott tégelyes módszer
 • Viszkozitás Brookfield szerint 135oC és 180oC-on – e-UT 05.01.22:2002 M2  (visszavont előírás) Útépítési modifikált bitumenek. Követelmények