Szerkezetek

Helyszíni vizsgálatok – Szerkezetek

Mérendő tulajdonság(ok) vagy jellemző(k) vagy adott esetben a mérendő anyag(ok), és a  vonatkozó szabvány, előírás

  • Tapadószilárdság – e-ÚT 07.03.21 (M1)Közúti hidak szigetelése I. Vasbeton pályalemezű hidak felszerkezetének szigetelése és aszfaltburkolata és MSZ EN 1542:2000 Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A tapadószilárdság meghatározása leszakítással
  • Visszapattanási érték (Schmidt) MSZ EN 12504-2:2013 A beton vizsgálata szerkezetekben. 2. rész: Roncsolásmentes vizsgálat. A visszapattanási érték meghatározása és e-UT 09.04.11 (4. fejezet) Közúti betonburkolatok és műtárgyak roncsolásmentes vizsgálata Schmidt-kalapáccsal és ultrahanggal
  • Nedvességtartalom CM készülékkel – e-UT 07.03.21 (M10) Közúti hidak szigetelése I. Vasbeton pályalemezű hidak felszerkezetének szigetelése és aszfaltburkolat