Út és térburkolatok

Helyszíni vizsgálatok – Út és térburkolatok

Mérendő tulajdonság(ok) vagy jellemző(k) vagy adott esetben a mérendő anyag(ok), és a  vonatkozó szabvány, előírás

  • Makróérdességmélység (térfogat módszer) – MSZ EN 13036-1:2010 Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 1. rész: A burkolatfelület makroérdességmélységének mérése térfogatmódszerrel
  • Csúszási ellenállás (ingás vizsgálat) – MSZ EN 13036-4 Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 4. rész: A felület csúszásellenállásának mérési módszer. Az ingás vizsgálat
  • Hosszirányú egyenetlenség (ÚT-02) – e-ÚT 09.02.22 Hosszirányú pályaegyenetlenség mérése mozgóbázisú mérőkészülékkel
  • Mérőléces vizsgálat 3 m léc alatt – MSZ EN 13036-7:2004 Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 7. rész: A pályaszerkezeti rétegek egyenetlenségének mérése: mérőléces vizsgálat